Logo J-HR

Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

+90 216 700 15 76

İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) - Venüs Bilişim

İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) - Logo J-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi çözümü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Tüm İK ihtiyaçları için

Logo j-HR, insan kaynakları süreçlerini dijital ortama taşımak ve ihtiyaçlarına göre uyarlamak isteyen dağınık yapıdaki işletmelere ve kalabalık İK departmanlarına etkili bir süreç yönetimi sağlıyor.

İnsan kaynakları yönetimine yeni nesil yaklaşım

Logo j-HR, İK ekiplerine ve yöneticilerine ihtiyaç duydukları esnekliği ve hızı kazandırıyor. Özel onay mekanizmaları, Logo markalı ya da bağımsız çözümlerle entegrasyon imkanı ve yasal mevzuata tam uyumluluk sağlayan özellikleriyle Logo j-HR, İK’da yeni nesil yönetimin yeni adı oluyor!

Logo j-HR ile iş süreçlerinize farklı bir boyut kazandırın

İnsan kaynağının doğru şekilde yönetilmesi, şirketin genel performansı ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Dolayısıyla bir işletmenin en değerli varlığı olan insan kaynağının yönetimindeki tüm süreçlerin etkili, güvenilir, şeffaf, hızlı ve esnek yapıda olması büyük önem taşıyor. Web tabanlı yapısıyla İK yönetimini zamandan ve mekandan bağımsız kılan Logo j-HR, Ücret Yönetimi’nden Personel Yönetimi’ne, Öneri Sistemlerinden Eğitim Yönetimi’ne ve bordro işlemlerine kadar pek çok özellikle İK süreçlerini verimli bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Ayrıca Logo j-HR bünyesindeki çalışan ve yönetici portalları da iş süreçlerini kısaltırken verimliliği artırıyor. Logo j-HR, yine Logo imzalı Logo j-Platform ERP ve e-Logo imzalı İSG çözümleriyle de tam entegre çalışıyor. Bu entegrasyon sonucunda,Logo j-HR’daki veriler gerek ERP gerekse İSG çözümlerine doğrudan aktarılabiliyor.

Özellikler

İşe alım ile başlayıp bordro süreçleri ile devam eden, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile sonuçlanan tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebiliyor. Ayrıca bordro işlemleri de aynı sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Logo j-HR’ın web tabanlı yapısı sayesinde tüm bilgilere zaman ve mekandan bağımsız olarak, internet erişiminin olduğu her yerden ulaşılabiliyor. 

Çoklu dil desteği sayesinde, Logo j-HR çok-uluslu şirketler tarafından da rahatça kullanılabiliyor.  

Logo j-HR’ın Logo j-Platform ERP ile entegrasyonu sayesinde hem İK süreçleri hem de ERP sistemi tek bir platform üzerinden yönetilebiliyor. 

Logo j-HR, kapsamlı Organizasyon Yönetimi modülüyle şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetmeyi sağlıyor. Modülün kullanımını kolaylaştıran sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolayca şekillendirilebiliyor. 

İşletmelerin bordro süreçleri de Logo j-HR üzerinden yönetilerek insan kaynakları ekiplerinin iş yükü önemli ölçüde azaltılıyor ve bordro işlemlerinde insan kaynaklı hatalar azaltılıyor. Mevcut ve eski çalışanlarına ait tüm özlük ve nitelik bilgilerinin yanı sıra izinlerin detaylı ve etkin takibi de Logo j-HR üzerinden yapılabiliyor.

Logo j-HR ile sunulan Zaman Yönetimi modülü, personelin izin tarihlerinden raporlarına, fazla mesailerinden etkinlik kayıtlarına kadar tüm verileri tek noktadan yönetmeyi sağlıyor. Zaman Yönetimi modülü ile Çalışan Portalı’nın entegrasyonu sayesinde, çalışanlar kendi izinlerini de portal üzerinden güncel olarak takip edebiliyor. Böylece İK departmanı izin konusundaki soruları cevaplamak için harcadığı zamanı, katma değer sağlayan başka işlere ayırabiliyor.

Logo j-HR’ın ücretlendirme uygulamalarında, puantajlar sistemde muhasebeleştirilerek ilgili muhasebe fişleri oluşturuluyor. Ayrıca kuruma bağlı parametre oluşturma, ek ödeme ve ek kesinti yönetimi, borç-alacak aktarımları, izin aktarımı, mesai aktarımı işlemlerinin tamamı bu modül üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Çalışanlar için SGK ve Emekli Sandığı’na gönderilen aylık zorunlu bildirgeler de resmi kurumlarca istenen formatta düzenli olarak paylaşılabiliyor.

Personelin tüm borç-alacak işlem kayıtları Logo j-HR üzerinde oluşturulup takip edilebiliyor. Açılan her bir işlem kaydı için ödemelerin yapılacağı işlem türü ve tipi sistem üzerinde belirleniyor. Çalışan Portalı ile entegrasyon sayesinde, harcırah ve masraf gibi alacakların kayıtları personel tarafından sisteme girilebiliyor.

İK departmanları, yeni dönem bütçelerini oluşturmak için gerekli olan ücret ve bordro maliyetlerini Logo j-HR Ücret Senaryoları Yönetimi modülüyle kolayca hesaplayabiliyor. İşe alım ve işten ayrılma maliyetleri de bu senaryolara yansıtılabiliyor. 

Çalışanların öneri, şikayet, geri bildirimlerini ve bunlara verilen yanıtları saklayıp arşivleyen Logo j-HR, Öneri-Geri Bildirim modülünün Çalışan Portalı’yla entegrasyonu sayesinde çalışanların bu bilgileri doğrudan İK ekibiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Böylece şirketin gelişimi ve çalışan memnuniyeti açısından önemli adımlar atılabiliyor.

Eğitim planlama ve uygulama süreçleri, Logo j-HR Eğitim Yönetimi modülü sayesinde otomatik hale geliyor ve önemli zaman tasarrufu sağlanıyor. Eğitim Talepleri, Gereksinim, Değerlendirme ve Eğitim Sınav Anket raporları da alınarak eğitim sürecinin tamamı uçtan uça raporlanabiliyor.

İşe alım sürecinin en verimli şekilde yürütülebilmesini sağlayan Logo j-HR İşe Alım Yönetimi modülü, şirket içi ve dışından personel alımını ve karar süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

Logo j-HR Performans Yönetimi modülü, gerek çalışanlar gerekse işletme açısından en verimli performansın sağlanmasına yönelik kolaylıklar sunuyor. Şirketin süreçlerine ve operasyonlarına en uygun performans dönemi belirlenerek her dönem için ayrı bir performans kaydı modül üzerinde açılıyor. Belirlenen performans dönemi sonunda, çalışanların hedef-yetkinlik performansları, görev ve sorumlulukları değerlendirilip sonuçlar görüntülenebiliyor.

Logo j-HR bünyesindeki Kariyer Yönetimi modülü, çalışanların kariyer planlaması ve yönetimini destekleyerek işletmenize daha parlak bir gelecek kazandırmaya yardımcı oluyor.

Logo j-HR Çalışan Portalı, her bir çalışanın kendisiyle ya da şirketle ilgili bilgilere kolayca erişmesini sağlıyor. Self-servis İK olarak tanımlanan bu uygulama, şirket ile çalışan arasındaki şeffaflığı pekiştiriyor. Logo j-HR Çalışan Portalı’na kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, fazla mesai, eğitim gibi konularda güncel durumunu kolaylıkla takip edip talepte bulunabiliyor. Şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların girilebildiği Portal, aynı zamanda kurumsal bir iletişim platformu da oluşturuyor. 

Logo j-HR İşe Alım Portalı, şirket içi ve dışından personel alımını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Departman yöneticilerinin boş pozisyonlar ya da projeler için portal üzerinden personel talebinde bulunmasıyla başlayan süreçte, talebin onaylanmasının ardından şirket içi ya da şirket dışında ilan tanımlaması yapılıyor.

Başvurular için oluşturulan kartlar üzerinden görüşme kayıtları, teklifler, sınav anket bilgileri ve proje bazlı bilgiler takip edilebiliyor. Adayın muhtemel pozisyona uygunluğu da bu kartlar üzerinden sorgulanabiliyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

Çevik insan kaynakları için profesyonel çözüm!

Sıkça sorulan sorular

Detaylı bilgi için bizi +90 216 700 15 76 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz.

Logo j-HR; bordro ve insan kaynakları süreçlerinizi tek platform üzerinden bütünsel olarak yönetebileceğiz web tabanlı bir çözümdür ve sahip olduğu modüller aşağıda belirtilmiştir;

 •  Personel Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • İzin Yönetimi
 • Borç/Alacak
 • Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Kariyer Planlama
 • Ücret Senaryoları
 • İşe Alım Yönetimi
 • Çalışan Portalı
 • İşe Alım Portalı

Web tabanlı yapısı sayesinde internet bağlantısının olduğu her yerden zaman ve mekan bağımsız olarak Logo j-HR’ı kullanabilirsiniz.

Oracle ve SQL Server veritabanları ile uyumludur.

Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir.

Logo j-HR; esnek mimarisi ve Logo tarafında geliştirilen uyarlama araçları sayesinde işletmelerin İK süreçlerine göre kolay uyarlanabilir bir yapıda tasarlanmıştır.

Web Servis ve Rest Servis yapısı ile işletmelerin ihtiyacına bağlı olarak tüm sistemlerle entegrasyon sağlanabilmektedir.

Logo j-Platform tam entegre çalışır. Logo j-Platform dışındaki tüm Logo ERP ürünleri ile muhasebe entegrasyonu sağlanmaktadır.

My Logo entegrasyonu ile yıl içerisinde değişen asgari ücret, vergi dilimleri gibi kanun parametreleri online olarak sisteme aktarılabilir. Parametrik yapısı sayesinde ücret hesaplamalarını etkileyen yasal değişiklikler kolayca uygulanabilir. Kapsamlı değişiklikler için yasal süreler çerçevesinde yeni versiyonların yayınlanması ile süreçler desteklenmektedir.

Arge, Teknokent, 5510 gibi tüm istihdam yasaları ve teşvikler hesaplanabilir.

Logo j-HR ürününde Ücret Senaryoları Yönetimi modülü ile çalışan sayısında yapacağınız değişikliklerin, tahmini ücret ve ek ödeme artışlarına göre bütçe maliyet çalışmalarını yapabilirsiniz.

Logo j-HR ile mevzuata uygun serbest zaman uygulaması takip edilebilir.

Logo j-HR ana paket içerisinde bulunan tanım ve işlemler sayesinde BES süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Modül, form ve alan bazında yetkilendirme yapılarak, kullanıcıların sistem üzerinde yaptığı değişiklikler raporlanabilir.

Logo j-HR, Emekli Sandığı ve 657 uygulamasını desteklemektedir.  Ek olarak Logo j-HR ile sendika yapısına uygun olarak kesintileri yapabilir, sözleşmelere uygun kıdem, ihbar ve izin hesaplamaları sistem üzerinden yönetilebilir.

İşe alım ile başlayan sonrasında bordro, izin, eğitim, organizasyon, performans ve kariyer süreçleri ile devam eden tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebilir. Logo j-HR içerisinde bulunan Çalışan Portalı sayesinde izin, mesai gibi bireysel işlemler çalışanlar tarafından yönetilirken, şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların paylaşılabildiği alanlar sayesinde şirket içi etkileşim de artırılabilir.

Logo j-HR’ın uyarlanabilir yapısı sayesinde işletmeler kendi performans yönetim süreçlerine uygun olacak şekilde değerlendirme yapısı kurgulayabilir. Hedef-Yetkinlik ve Görev Sorumluluk bazında değerlendirme yapılması, Üst-Eş-Ast Değerlendiricilerin de sisteme dahil edilmesi sağlanabilir. Kariyer Yönetimi süreçleri kapsamında Kurumsal Analizler ve Bireysel Kariyer Planları oluşturulabilir.

Favicon-venus
İletişim - Venüs Bilişim

Sorularınız ve talepleriniz için 

Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi isteyebilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan her zaman memnuniyet duyarız. 

+90 216 700 15 76