Logo WMS Platform

Depo süreçlerinde Logo WMS Platform kullanan işletmeler malzeme, bilgi ve para akışını entegre yönetiyor.
Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz

+90 216 700 15 76

WMS Platform - Venüs Bilişim

Tedarik zincirinizin en sağlam halkası!

Üretimden satışa kadar tüm değer zincirinin bütünleşik yönetiminde Depo Yönetim Sistemi kilit rol oynuyor. Bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sayesinde işletmelerin maliyetleri düşerken verimlilikleri de artıyor. Depo süreçlerinde Logo WMS Platform kullanan işletmeler malzeme, bilgi ve para akışını entegre yönetiyor. Böylece depo süreçlerinde iyileşme sağlanıyor ve doğru ürün, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyatla sunulabiliyor. Bu da hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

Tek platformdan yönetim

Depo yönetimi işlemlerini tek bir platformdan yöneterek kanallar arasında güçlü bir müşteri deneyimi sağlıyor. Mal kabulü, depo içerisindeki yerleştirme, sevkiyat için mal toplama, sevkiyat için en uygun aracın belirlenmesi, sevkiyat ve malın müşteriye teslimatı gibi tüm depolama süreçlerinde Logo WMS Platform akıllı yönlendirmelerle süreci yönetiyor.

Farklı sektörlere uygun

Gıdadan otomotive kadar pek çok farklı sektöre ve iş koluna uygun yapısıyla Logo WMS Platform, depo süreçlerini en verimli şekilde yönetmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Zaman ve maliyet tasarrufu

Depo yönetimi süreçlerine otomasyon kazandıran Logo WMS Platform sayesinde depolardaki insan kaynağı daha verimli kullanılıyor, böylece iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Büyük ve orta ölçekli işletmelerin tedarik zincirinde, 360 derecelik yönetim anlayışı

 • Depo düzeninin sağlanmasıyla depo alanının en etkin şekilde kullanımı
 • Çalışanların görevlerine ve iş planlarına uygun iş atamalarıyla daha verimli iş gücü kullanımı
 • İş atamalarında çalışanların adım adım yönlendirilmesiyle iş sonuçlarında iyileştirme
 • Otomasyona dayalı akıllı uygulamalarla karar ve operasyon süreçlerinde verimlilik artışı
 • Tüm depo süreçlerinin sistem üzerinden izlenmesiyle etkin kontrol
 • Rezervasyon fişleri ve sipariş rezervasyonları ile etkin sipariş yönetimi
 • Sayım rezervasyonu, hızlı ve tutarlı sayım yönetimi
 • Çok katmanlı taşıma kabı yapısı, iç içe takip edilebilen stoklama
 • Ortak kural işletme özelliği
 • Depo süreçlerine göre kural mekanizması düzenleme
 • Kullanıcı yetkilendirme, kullanıcı şifre ve oturum politikaları
 • Üst seviyede kayıt izleme ve denetim
 • Rol/kullanıcı bazlı çoklu-yetki kodları
 • Kayıt numaralamada şablon kullanımı
 • Özelleştirilebilir fiş statüleri
 • Depo katları ve adresleme yönetimine göre alan tanımlama
 • Detaylı vardiya tanımlarıyla vardiya bazında iş takibi
 • Malzeme ve cari kartlarına fotoğraf desteği ve el terminalinde kullanım
 • Üretim süreçlerinin yeniden tasarımı
WMS Platform - Venüs Bilişim

Özellikler

Mal Kabul, Yerleştirme, İkmal/Besleme, Sevkiyat, Mal Toplama, Stok Yönetimi ve Üretim olmak üzere geniş bir modül yelpazesi sunuyor. Bu sayede satınalma, üretim, satış, dağıtım yönetimi, etiketleme gibi iş süreçlerinin tümü tek noktada kapsanıyor. Farklı süreçlere uyarlanabilme özelliğine sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Logo WMS Platform ile her işletme, kendisine özgü tüm süreçlerde verimlilik elde ediyor. 

Türkiye’nin RAD (Rapid Application Development – Hızlı Uygulama Geliştirme) aracına sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Logo WMS Platform, depolardaki hassas süreçleri ihtiyaçlara göre uyarlayarak gerekli iyileştirmelerin kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Barkod, RFID ve 2D barkod teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerle entegre olan Logo WMS Platform, etiketleme ve etiket okuma süreçlerini de sisteme dahil ederek iş verimliliğini artırıyor.

El terminali ile bütünleşik çalışan Logo WMS Platform, terminaller üzerinden barkod ve RFID okuması gerçekleştirebiliyor. Kolay kullanım ve zengin fonksiyonlar sayesinde mal kabul, sevkiyat, seri/lot işlemleri, üretim, palet/paket ve setleme işlemleri pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Kendi içinde barındırdığı raporlama ve uyarlama araçlarıyla farklı sektörlerin ve işletmelerin yapılarına en uygun raporlamayı sunuyor. Böylece işletmeler bir yandan rekabet avantajı kazanırken, diğer yandan da geliştirilmesi gereken noktaları daha net görerek iş süreçlerini iyileştirebiliyor.

Fiziksel olarak depoda bulunmaya gerek kalmadan, depo içinde üç boyutlu dolaşmayı mümkün kılan Logo WMS Platform ile daha etkili depo kontrolü ve daha verimli depo yerleşim düzeni sağlanabiliyor.

Paletli depolara özel olarak tasarlanan AS/RS sistemlerini yönetmek için Logo WMS Platform üzerinde kurgulanan Robot modülü, tam otomatik depoların başarıyla yönetilmesini sağlıyor.

Bütünleşik ve otomatize depo yönetimiyle maliyetlerinizi düşürün, kârlılığı ve verimliliği artırın!

Sıkça sorulan sorular

Logo WMS Platform Windows ve SQL Database Server üzerinde çalışmaktadır.

Evet, ERP platformundan bağımsız kullanılabilmektedir. 

Evet, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) mimarisine sahip olduğu için, iş ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlama yapılabilir. 

Evet, raf, adres, bölge bazında takip yapabilirsiniz. 

Mobil terminalin kablosuz yerel ağa bağlanması yeterlidir, internet bağlantısına gerek yoktur. Logo WMS Platform offline kullanılamaz.

Evet, Logo WMS Platform üzerinden üretim emri ya da iş emri tanımlarını kullanarak üretim yapabilir, üretimi takip edebilirsiniz.   

Evet, RFID etiket kullanılabilir. 

WMS Platform - Venüs Bilişim
Favicon-venus

Sorularınız ve talepleriniz için 

Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi isteyebilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan her zaman memnuniyet duyarız. 

+90 216 700 15 76